29 Aug

Cách diệt gián hiệu quả nhất là dựa vào vòng đời

Gián là loài tương đối nguyên thủy, vòng đời chỉ trải qua 3 giai đoạn gồm trứng, thiếu trùng và con trưởng thành.
Vòng đời của gián thế nào để có thể diệt hết trứng mới nở?

gian de trung

Gián là loài tương đối nguyên thủy, vòng đời chỉ trải qua 3 giai đoạn gồm trứng, thiếu trùng và con trưởng thành. Gián cái đẻ trứng kết dính thành ổ có hình quả đậu gọi là ootheca.
Tùy loài, điều kiện nhiệt độ và độ ẩm trứng gián có thể nở sau 1 – 3 tháng. Vì thế, để tiêu diệt hết gián trong nhà, ngoài việc vệ sinh sạch sẽ, chống ẩm, thì hằng tháng cần xịt thuốc để tiêu diệt hết lứa gián con mới nở.
PV

Share this